Марко Петров, Валери Станев, радиация, табла за радиация, радиоактивност, датчик радиоактивност, видеостена, табла за съдебни зали, съдебни табла, часовници за гари, часовник за гара, гарови часовници, часовници за автогари, часовник за автогара, стрелкови часовници, аналогови часовници, плажни табла, хотели, информационни табла, електромеханични табла, електромеханични дисплеи, електромеханичен дисплей, ценови тотем, бензиностанции, табла за хиподрум, табла за картинг писти, табла за мотописти, табла за рали, електроника, PLC, контролери, програмируеми, микропроцесори, Microchip, проекти, автоматизация, модернизация, FATEK, козметика, йонофор, галваностат, мери-лифт, би-лифт, ПЛАМ200, парогенератор, ВАНК2302, FP-Display, табла, часовник, термометър, вълнов, ниворегулатор, горелки, газови горелки, нафтови горелки, РЕКЛАМА ЕКСПО 2007

Светодиодни табла

За монтаж на перони на железопътни гари

Атомна централа Козлодуй

Видеостени за измерване и визуализация на радиация, температура, атмосферно налягане, скорост и посока на вятъра.

Информационни табла за хотели в курорта Албена

На тях се визуализира свободни места в хотелите и цените за нощувка.

Информационна система ИСТЪР-ПОНТИКА

Системата е изградена по европейска програма в граничните райони на България и Румъния. Предназначението и е да запознае туристите с местата за посещения, екскурзии и почива.

Град Завет, Разградска област

Аналогов часовник в класически стил, монтиран на сградата на на кооперация "ССОЗ-Клас" ООД.

Община Добрич – град Добрич

Видеостена. Пълноцветен светодиоден видеодисплей. Има възможност за визуализация на видео изображения и оперативна текстова информация.

Агенция за ядрено регулиране - София

Светодиодно табло за визуализация на радиационен фон, час и температура. Радиацията се измерва със сертифициран за България датчик

Хотел "РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ" -Правец

Електронно табло в СПА център на хотела. Показва час, температура на два басейна, температура на въздуха в помещението и температура на въздуха навън. Външната температура се предава чрез радиосигнал. Сверяване на час и температури на басейни става посредством радиодистанционно управление.

Единствен вносител на електромеханични индикаторни модули в България и единствен производител на информационни табла с електромеханични модули - цифрови и буквено-цифрови. Изключителни популярни в цял свят с отличната си видимост даже и при пряка слънчева светлина. Монтират се в хотели, офиси, улични бордове, обществени сгради.

Единствен производител в България на електронни часовници с аналогов дисплей (стрелкови часовници). Часовниците са предназначени за външен монтаж, на сгради, кули, стени, гари, перони, автогари. Диаметър на циферблата - до 4 метра. Изработва се по индивидуален дизайн на клиента. Голям избор от стрелки - форма и дължина. Модерен електронен блок за управление, с възможност за синхронизиране със световни часовници на време.

Производител на информационнитабла със светодиодни индикатори (LED), за съдебни палати. На тях се указва име на съдия, номер на дело, час на започване на делото, както и текуща дата и час.

Производител на информационните табла със светодиодни индикатори (LED). Използват се за извеждане информация за дата, час, температура, температура на басейн, атмосферно налягане. Монтират се в морските и планински хотели.

Съгласно "НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения" приета с ПМС № 357 от 27.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2005 г., изм., бр. 29 от 5.04.2005 г., в сила от 5.04.2005 г. , всеки хотел трябва да притежава подобно информационно табло.
- справка-1, справка-2, справка-3. (в нов екран)

Съгласно НАРЕДБА № 33 от 3 октомври 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България в автогарата се осигурява визуална информация, включваща: 1. разписание; 2. часовник; 3. списък на обслужваните линии, цени на билетите и работно време на всяко билетно гише; 4. табела с имената на крайните пунктове на линиите от съответното направление - на всеки сектор.
- справка-1 (в нов екран)